Dr. Szakál Imre

ügyvéd, Dr. Szakál Ügyvédi Iroda
10.30 - 11.00

Fórum IV. Beszerzés

Vis maior és a COVID-19 járvány

- Mit nevezünk Vis maiornak, és a COVID-19 járvány annak minősül-e?

- Elegendő-e pusztán a COVID 19-re hivatkozni akkor, amikor a szerződéses kötelezettségünket nem tudjuk teljesíteni?

- Mit kell bizonyítanunk, és milyen módon ahhoz, hogy szerződéses kötelezettségeink alól mentesüljünk?

- Mi lehet a helyes szerződéses rendelkezés a jövőre nézve?