Dr. Botz Lajos, PTE ÁOK

dékán, PTE ÁOK Gyógyszerésztudományi Kar
14.30 - 15.00 Gyógyszeripari Tagozat

Fórum I-II. Plenáris + Gyógyszeripar + Új megoldások

A koronavírus pandémia kihívásai a kórházi, klinikai gyógyszerellátásra

A koronavírus pandémia az iparágak megszokott rendszerét egyszerre és gyors ütemben alakítja át az egész világon, így az egészségügyi ellátást és ezen belül a gyógyszerellátás logisztikáját is. A járvány megkerülhetetlenné tette, hogy újra gondoljuk és határozzuk meg, hogy milyen módszertannal kezelünk váratlan gyógyszerellátási kihívásokat. Az előadás célja, hogy megvizsgálja és választ keressen a következő kérdésekre: (1.) Mire világított rá a pandémia a gyógyszerellátás területén? (2.) Közelebb vagy távolabb került a gyógyszerellátás az ún. „eladás-vezérelt gyógyszerforgalmazáshoz”? (3.) Globalizáció után glokalizáció? (4.) Miként illeszthető ez terület az egészségügyiellátás komplex adaptív rendszerbe? (5.) Milyen tanulságokat vonhatunk le a gyógyszerellátás hazai továbbfejlődése érdekében?