RÉSZLETES PROGRAMTERV

 • 1. nap de.

  2019. november 13.

 • 1. nap du.

  2019. november 13.

 • 2. nap de.

  2019. november 14.

 • 2. nap du.

  2019. november 14.

 • 3. nap de.

  2019. november 15.

  Összes kinyitása +
 • A magyar gazdaság elemzése nemzetközi konjunkturális kontextusban
  Nyitó plenáris ülés
  Where
  Toscana I.

 • Az előadás áttekinti a vízgazdálkodás jelenlegi főbb globális kihívásait és a lehetséges megoldások körvonalait, különös tekintettel a nemzetközi fejlesztési célokra, valamint az ENSz Fenntartható Fejlesztési Céljaira (SDG). Azzal érvel, hogy a globális népességdinamikai előrejelzések és a várható klímaváltozás tükrében a jelenlegi vízgazdálkodási gyakorlat nem tartható fenn a XXI. században. A víz a század egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb kihívása lesz. A XX. századi népességrobbanás következtében – amikor is egy évszázad alatt a Föld népessége 2 milliárdról 6 milliárdra háromszorozódott, miközben a vízkivételek globálisan meghatszorozódtak - az egy főre jutó éves vízkészlet 1975 óta drámain lecsökkent: 12000 m3/fő/évről 5000 m3/fő /év vízmennyiségre. A vízkészletek csökkenésére nem lehet olyan lineáris előrejelzést adni, mely szerint a következő 35 éven belül az emberiség “kifut” vízkészletéből, hiszen a hidrológiai ciklus állandóan megújítja a vízkészleteket, ám kétségtelen, hogy további csökkenés várható. Ma a Föld édesvízkészlete épp annyi mint a holocén klímaoptimum idején volt. Ugyanakkor a felhasználók száma háromszoros exponencialitással növekedett, bár már felismerhetően egy logisztikai görbe felé tart. A vízkészletek egy főre jutó csökkenése, elsősorban a fejlődő országokban jelentősen növelheti a vízkészletekkel kapcsolatos konfliktuspotenciált. A klímaváltozás primer módon a víz által manifesztálódik. A szélsőségek előfordulási valószínűsége növekedni fog, azaz több árvíz várható, ám ugyanakkor az aszályosság mértéke térben és időben várhatóan növekedni fog. A távérzékelés és a számítási korlátok voltaképpeni megszűnése azonban új lehetőségeket nyitott a numerikus hidrológiai modellezésben a lokálistól a globális szintig a big data algoritmusok, az AI és a blockchain technológiák alkalmazásával. A digitális technológiák teljesen új lehetőségeket teremtenek. Globális változás és adaptáció szükséges a vízgazdálkodás minden szintjén, az integrált vízgazdálkodástól kezdve az intézményes felépítésen át az oktatásig és kutatásig. A megállapítás egyaránt érvényes a fejlődő és iparosodott országokra. Különösen érvényes ez Magyarországot illetően, ahol az elmúlt évtizedek a dezintegrált vízgazdálkodás példáját adták.
  Nyitó plenáris ülés

  Összes kinyitása +
 • Gyógyszer nyomon követés

 • Intelligens logisztika I.

 • Adat-Modell-Folyamat

 • Lean folyamatok

 • LogiChat

 • Részletek https://kongresszus.logisztika.hu/hallgatoi-konferencia/
  LogiChat

 • Évek óta napirenden van és már-már trivialitásnak tekintjük rá, hogy a big data és a mesterséges intelligencia megváltoztatja a legkülönfélébb iparágakat. Mégis gyakran az az érzésünk, hogy ez a folyamat lassabban zajlik, mint ahogy az innovatív megoldásokat propagálók azt elképzelik. Előadásomban arra keresem a választ, hogy az adatokra támaszkodó döntéshozatali szemlélet miként formálja át az üzleti gondolkodást, milyen szervezeti és technológiai buktatók jelennek meg. Néhány logisztikai és ipar 4.0 alkalmazási példával körüljárom, mennyiben más a megközelítés világ más-más szegletében illetve hazánkban.
  Adat-Modell-Folyamat

 • BPR helyett szervezeti tanulás, avagy folyamatfejlesztés coaching szemléletben. Mit tudunk tenni azért, hogy a méregdrágán megvásárolt tanácsadó munkái ne a fiók mélyén lapuljanak? Hogy érhetjük el, hogy a kulcsembereinket elveszítve ne essenek vissza 10 évvel a folyamataink, és kezdjünk újra mindig, mindent elölről? Mit tehetünk azért, hogy a folyamatfejlesztés igénye beépüljön a szervezetbe és maradandó szervezeti tanulást érjünk el? Hogy tudjuk a szervezeti kultúra részévé tenni a folyamatfókuszt? És egyáltalán miért kellene bárkinek szervezeti kultúrával foglalkozni a supply chain-en, ha az valami megfoghatatlan HR-maszlag?
  Lean folyamatok

 • Intelligens logisztika I.

 • Az előadás a Konzorcia Kft. által fejlesztett központi sorszámozó rendszer (KSR) szolgáltatásain keresztül mutatja be az európai gyógyszer ellenőrző rendszer (EMVS) követelményeit, illetve beszámol a rendszer egyik használójának – Supremex Kft-nek a bevezetéssel kapcsolatos tapasztalatairól. A KSR szolgáltatásokat Konzorcia részéről Skobrics Tibor ügyvezető, míg a bevezetési tapasztalatokat Supremex részről Bődi Éva logisztikai vezető ismerteti. A KSR szolgáltatásai kapcsán kitér a Forgalmazó (MAH), illetve a Gyártó (CMO) közötti kommunikáció megvalósítására, a meggenerált sorszámok fajtáira, valamint az EU központ (EU HUB) felé történő kötelező adat leadás részleteire. Bemutatja a felhasználói adatok szeparálásának megvalósítását, valamint a műveletek követési lehetőségét. A tapasztalatok kapcsán, az előadás a bevezetési projekt logikája szerint: a kezdeti adatgyűjtésre, a Gyártó – Forgalmazó rendszer integrációjának megvalósítására, illetve validálására (solDRA Kft. végezte) tér ki. Beszélünk a használt probléma követő rendszerről (KOK), mely lehetővé teszi a rendszer kényelmes magyar nyelvű használatát. Felhasználói oldalról - azon belül is MAH viszonylatból - felvázoljuk a szerializációs folyamatnak való megfelelőség lépéseit.
  Gyógyszer nyomon követés

 • Intelligens logisztika I.

 • Az Ezerszín Kft. egy hazai kisvállalkozás, ami postaládákat gyárt 20 éve. A 2008-as válság minket is mint sok más céget kihívások elé állított és csődközeli helyzetbe kerültünk. 2014 után a helyzet lassan konszolidálódott, de az elavult gyártási struktúra maradt és így a megrendelések hiánya helyett új problémáink akadtak. A vevői rendeléseket nem tudtuk határidőre teljesíteni. Nagy volumenben gyártottunk sok problémával. A típusváltás hosszú időbe telt. Standardok nélkül, specialistákkal folyt a gyártás. Ekkor találkoztunk a lean szemlélettel, amivel próbáltuk a gyártási volument és az átfutási időket csökkenteni. Az 5S használata, a kiegyenlített termelés ütemezés, a kanban rendszer a folyamatos fejlesztés kultúrájának kialakítása mind hozzásegített a jobb eredmények eléréséhez. Az elmúlt 5 évben minden megváltozott. Kíváncsi vagy rá, hogy pontosan mi ez a minden? És hogy hogyan? Az előadásban bemutatom milyen próbálkozásaink voltak a lean szemlélet meghonosítására, milyen nehézségeink, tanulásaink, most hol is tartunk pontosan és ha újra kezdenénk mit csinálnánk másként?
  Lean folyamatok

 • Intelligens logisztika I.

 • Gyógyszer nyomon követés

 • Az irodai ergonómia fontosságát már felismerték a nagyobb vállalatok. De mi a helyzet a fizikai munkahelyekkel? Ahhoz, hogy a termelés hatékonyan és biztonságosan működjön, meg kell teremtenünk az optimális feltételeket. Egy átgondoltan kialakított munkakörnyezet nemcsak felgyorsíthatja a munkafolyamatokat - értékes másodpercekkel rövidítve a ciklusidőt -, de tehermentesítheti a munkavállalókat, ezzel kibővítve a potenciális munkavállalók körét és vonzóvá téve a vállalatot. A saját fejlesztésű, felhő alapú ViveLab Ergo 3D szimulációs szoftverünk segítségével szimulálhatjuk és optimalizálhatjuk a fizikai munkavállalók által bejárt utat, a munkavégzést. A szenzoros mérésnek köszönhetően objektíven mért adatokkal dolgozunk és szakembereink segítségével részletes intézkedési tervet állítunk össze, pár nap alatt. A szimulációnak köszönhetően elemezni tudjuk az átalakítás után várható új ciklusidőt, és a munkavállalókra jutó terheléseket, így még a beruházás előtt mérhetőek az eredmények, számolni lehet a megtérüléssel.
  Adat-Modell-Folyamat

 • A WebEye lehetővé tette, hogy ügyfelei belépési és beszerelési díj nélkül juthatnak hozzá minden flottakövető szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközhöz, kiegészítőhöz.
  Intelligens logisztika I.

 • A német gyökerű ipar 4.0 fogalom néhány éve a termelékenységjavítás új üstököseként jelent meg a szakmai diskurzusban. Bár bizonyosan „hype” is körüllengi, de az a tény, hogy az ipar 4.0 a feldolgozóipari cégek egyik fejlesztési fókuszpontja, arra hívja fel a figyelmet, hogy egy tartós, meghatározó és cselekvésre kényszerítő jelenségről van szó. A magyarországi (bér)gyártócégek versenyképességének fenntartásában/javításában eleddig a lean szellemiségű folyamatfejlesztések domináltak. Hogyan érdemes ezen cégeknek az ipar 4.0 fejlesztésekről gondolkodnia? Milyen szinergia építhető ki az ipar 4.0 és a lean között? Reálisan milyen teljesítményjavító hatása lehet az ipar 4.0-ának? Lehetséges, hogy a leant hamarosan az ipar 4.0 váltja?
  Lean folyamatok

 • Az európai gyógyszerhamisítás elleni (FMD) rendelet következtében 2019. február 9-től a vényköteles gyógyszerek már csak egyedi sorszámmal ellátott kétdimenziós (2D), ún. datamatrix kóddal hozhatók forgalomba. Az FMD életbe lépését megelőzően 2 kórház intézményi patikájában végeztük el az átvételezés, a bevételezés és az osztályra kiadás folyamatfelmérését. Ezt a felmérést ősszel megismételve - amikor az új jelölésű gyógyszerek már nagyobb arányban vannak jelen az intézményben -, rá szeretnénk világítani az intézményi folyamatok időbeni és operatív átalakulására. A rendelet nyomán (vagy miatt) kialakított új folyamatok köre tovább bővíthető az intézményen belül, mivel a gyógyszerek csomagolásán megtalálható 2D kódok más intézményi tevékenységek támogatására is felhasználhatók, amellyel a betegbiztonság és a hatékonyság egyaránt növelhető.
  Gyógyszer nyomon követés

 • A szériagyártás egyik meghatározó erőforrása a termékbe épülő anyagok, alkatrészek rendelkezésre állása. A CLAAS Hungária Kft.-nél a belső folyamatokon, a vevői elvárásokon és az utóbbihoz kapcsolódó termékkínálaton keresztül bekövetkező komplexitásnövekedés új megoldásokat követelt az anyagellátási területen. Újra lettek gondolva erős hatással bíró kulcsfolyamatok, mint a műszaki változások, a beszállítók teljesítménye, a vevői rendelések kezelése, a belső és beszállítói készletkezelés illetve a belső KPI rendszer és kommunikációs platformok. A munka sikeressége egy agilis projektmenedzsment eszközzel és egy gondosan kiválasztott projektcsapattal volt biztosítva. A projekt mérőszámai tükrében a vállalat történelmi csúcsteljesítményt tudott felmutatni az elmúlt 1 évben.
  Adat-Modell-Folyamat

 • Shippers in all industries are discovering that digitization enables better overall decision making thanks to greater transparency. Digital solutions also provide more flexibility when managing the supply chain and help to cut logistics costs while reducing risk in the supply chain. In a joint MOL-Transporeon presentation, we’ll cover the following topics: • Current challenges in logistics and how to tackle them • Transporeon project at MOL: o Reasons to manage logistics digitally o Visibility along the supply chain o Results and plans for future expansion of scope
  Intelligens logisztika I.

 • Korunk hangzatos stratégiai célja az agilitás vagy épp az ipar 4.0. – digitális transzformáció. Az utóbbi időben a csapból is ez folyik. De tudjuk valójában mit jelent ez? Képesek vagyunk elhinni? Igen! Igen? Hát akkor csináljuk meg! „Ebben rejlik a siker kulcsa!” Szoktuk mondani. Leakasztjuk a “könyvet a polcról”, hisz csak követni kell az utasításokat, minden a rendelkezésünkre áll! Indulhatunk lépésről lépésre. Majd várjuk a holnaptól az áttörést, hogy eredményesebbek legyünk, de ez nem minden esetben jön el! De rájövünk, hogy miért? Mit jelent egy lean/agilis/4.0 - digitális transzformáció, egy új munka kultúra kialakítása, megteremtése? VÁLTOZÁST! Az ember alapvetően nem a változások befogadására, elfogadására és serkentésére van kondicionálva. És máris ott lyukadunk ki, hogy paradigmaváltást kérünk egy „egyszerű” lean transzformáció vagy agilis munkakultúra köntösébe bújtatva. Pedig a könyv által javasolt lépéseket betartva ez is egy jól mérhető, sprintbe tervezhető feladatnak tűnik, aminek a végén lesz egy olyan termékünk, amit kért a termékgazda vagy az Ügyfél! De akkor mi is van mögötte?
  Lean folyamatok

 • E-kereskedelem

 • A CEP piac egyik legnagyobb növekedési lehetőségét az internetes kiskereskedelem indukálja Magyarországon (és még sok más országban a világban). 2018-ban megközelítőleg 1000 milliárd Ft-ot költöttek el hazánkban az online kiskereskedelemben, amely költés megközelítőleg 40%-a külföldi webáruházakban csapódott le, és nemzetközi szállítással érkezett csomagküldeményként az országba. A kínai áruk ilyen módon történő beáramlása meghatározó lett. A kiskereskedelem gyors ütemű változása a vámkezeléstől kezdve az áruk eredetiségének vizsgálatáig számos kihívást hozott előtérbe, miközben a fogyasztók egyértelműen vonzónak látják, hogy akár 1 dollárért vegyenek ingyenes kiszállítással mobiltelefon tokot. A vámkezelésben 2021-ben jelentős változás áll előttünk, a CEP piac szereplői pedig egyre változatosabb módon bővülnek. Mindez számos új piaci lehetőséget vetít előre, amelyről e-kiskereskedelemmel foglalkozó blokk szereplői tapasztalataikat fogják megosztani a résztvevőkkel.
  E-kereskedelem

 • Picking megoldások

 • Piacképes tudás

 • Hogyan közelíthetők a hallgatók gyakorlati ismeretei és a munkáltatók valódi elvárásai? Szakemberhiány megoldásának lehetőségei a képzési gyakorlat változtatásával. Gyakorlatias oktatásban rejlő hosszú távú lehetőségek.
  Piacképes tudás

 • Picking megoldások
  Where
  Toscana II. terem

 • A mai rohanó világban a vállalkozások nagy nyomás alatt vannak: az üzleti célok, a növekedő fogyasztói elvárások és a kiváló működés eléréséhez, vagy akár túlteljesítéséhez még a csökkenő költségszintek iránti igény is párosul. Az elosztó központok nagyobb áteresztőképességére van szükség, a kiszolgálás minőségi színvonalát emelni kell – akár sebességben, akár minőségben - és mindezt nagyobb infrastrukturális beruházás vagy dolgozói létszám emelése nélkül. Nehezítő körülmény még az új emberi erőforrások elérhetősége, még inkább, ha munkaerő elszívás tizedeli a létszámot. A működés fenntartható fejlesztéséhez és a versenyképesség megtartásához a munkafolyamatok évről évre történő optimalizálása ma már nem elegendő. Ilyenkor a raktári rendszer és folyamatainak további javítása egyre kisebb várható többlethozammal kecsegtet, és akár egy nagyobb váltásra lehet szükség. Ez gyakran azzal kezdődik, hogy egy új raktár irányítási rendszer bevezetését tervezik, jellemzően magasabb technológiai színvonalat képviselő RF vonalkód szkennerekkel. A vonalkód-leolvasással járó rendszereket könnyű telepíteni és jól beazonosítható előnyöket biztosítanak a korábbi rendszerekkel összehasonlítva. Amikor a cégek már jól kiismerik magukat ezekben a rendszerekben és tovább akarnak lépni egy még hatékonyabb szintre, érdemes lehet új technológiai alapokra váltani. Bevezetésük óta, számos esetben a hang-alapú munkafolyamatok bebizonyították, hogy lényegesen jobb alternatívái a papíralapú raktári munkafolyamatoknak, a rádiófrekvenciás (RF) szkennereknek és a Pick-to-Light (PTL) rendszereknek. Ilyenkor a hangvezérelt raktári technológia alkalmazása 10-30% közötti termelékenység növekedéshez és legalább 20-50% közötti pontosságjavuláshoz vezet. A hangvezérelt rendszer könnyen megtanulható, így új munkatársak csatlakozása esetén gyors és hatékony a munkakezdés. A leltározás is egy természetes kiterjesztése a hangvezérelt szedési munkafolyamatnak és ezzel egy folyamatos készletellenőrzést végezhetünk párhuzamosan a kiszedési folyamattal. Előadásomban a hangvezérelt raktár előnyéről, fejlődéséről, lehetőségeiről hallhatnak, miközben kitekintek más technológiákra is.
  Picking megoldások

 • Kerekasztal beszélgetés: - a kínai áruk vámkezelésével kapcsolatos változásokról; - „2C vagy 2B?” – mit kezdünk a visszáruval, legyen az paletta, vagy kiscsomag; - milyen elvárásai vannak a netes rendelőknek?; - mit vár el az e-kereskedő a logisztikától? A beszélgetés részvevői: Schmidt Richárd – Alinda (Hoppline, webáruház tulajdonos) Árvai Csaba – Ráben ügyvezető Csicsmann Péter – NextGeneration – tulajdonos, ügyvezető Ráczné Hegedüs Klára (vagy kollégája) Kis Gergely, ügyvezető, E-Net
  E-kereskedelem

 • A voice picking alkalmazásának tapasztalatai készlet alapú kiszedés esetén, ill. tranzit folyamaton. Alkalmazásának előnyei és hátrányai a papír és az RF alapú összekészítéssel szemben. Hatékonyságnövekedési tapasztalat az üzemeltetés során. A HR erőforrás fluktuációja esetén a betanítási idő szükségessége. Kevert összekészítési multichanel kiszolgálás esetén alkalmazhatósága.
  Picking megoldások

 • Picking megoldások

 • Nincs olyan tevékenység, amit ne lehetne valahogyan jobban csinálni. Így volt ez a CLAAS Hungária Kft-nél is, ahol a liftekből történő kiszedési folyamatot támogatták meg egy egyszerű és a munkatársak körében is azonnal pozitívan fogadott okos kesztyűs megoldással. Az okos kesztyűvel gyorsan lehet nyugtázási feladatokat úgy végrehajtani, hogy közben az operátor mindkét keze szabadon marad. Alacsony bekerülési költség, komfortos használat, jó elfogadottság. Ez az eszköz és még pár kisebb változtatás a munkaterületen és úgy lesznek hatékonyabbak a munkatársak, hogy nem keményebben dolgoznak, hanem okosabban.
  Picking megoldások

 • Esettanulmányok a picking megoldások széles köréből. Fókuszban a produktivitás, a beruházási és fenntartási költségek, felhasználó barát jelleg: - voice picking (Boncsér Péter, Auchan Magyarország Kft.) - RF - Okos kesztyű használata kézi operáció során - Csató Ferenc, belső logisztikai vezető, CLAAS Hungária Kft. Rövid összefoglaló: Nincs olyan tevékenység, amit ne lehetne valahogyan jobban csinálni. Így volt ez a CLAAS Hungária Kft-nél is, ahol a liftekből történő kiszedési folyamatot támogatták meg egy egyszerű és a munkatársak körében is azonnal pozitívan fogadott okos kesztyűs megoldással. Az okos kesztyűvel gyorsan lehet nyugtázási feladatokat úgy végrehajtani, hogy közben az operátor mindkét keze szabadon marad. Alacsony bekerülési költség, komfortos használat, jó elfogadottság. Ez az eszköz és még pár kisebb változtatás a munkaterületen és úgy lesznek hatékonyabbak a munkatársak, hogy nem keményebben dolgoznak, hanem okosabban. - eye picking Kerekasztal-beszélgetés az eladókkal.
  Picking megoldások

 • Az előadás alap gondolatai: „Az ember annyi, amennyit gondol és tesz.” „A legmerészebb álmok is megvalósíthatóak, ha érdemben és minőségében teszünk értük…, mert mindannyiunk feladata átkelni önmagunk óceánján.”
  Esti program

  Összes kinyitása +
 • A Liget Budapest Projekt keretében, annak egyik kiemelkedő jelentőségű mérföldköveként elkészült az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) épülete a Városliget melletti Szabolcs utcában, az egykori kórház területén. A 37 ezer négyzetméteres épületegyüttesben világszínvonalú restaurátor-műhelyek, műtárgyraktárak, kutatószobák és irodák mellett itt működik majd a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet és helyet kapott egy látogatóközpont is. Az OMRRK a Liget Budapest Projektben érintett, három kiemelkedő országos múzeum, a Néprajzi Múzeum valamint a 2012 szeptemberében újraegyesített Szépművészeti Múzeum és Magyar Nemzeti Galéria számára biztosítja a legkorszerűbb műtárgyraktározási feltételeket s a legmagasabb színvonalú restaurálási, illetve tudományos és technikai hátteret.
  Ébresztő plenáris

 • Nem mindennapi logisztika

 • Logisztika fenntarhatóan

 • Beszerzés régiós csapatban

 • Intelligens logisztika II.

 • Másodpercenként 8 laptopot értékesítenek világszerte és minden percben legalább 4 hibásodik meg. A javítások hatékony megszervezése jelentős hatást gyakorol bármilyen garanciát nyújtó gyártó cég pénzügyi eredményeire. A hatékonyság növelésének egyik alappillére a meghibásodott alkatrészek hatékony újrafelhasználása. Előadásomban bemutatom a tapasztalataimat, amiket a legnagyobb számítástechnikai cégeknél szereztem ezen folyamatok felállítása, valamint optimalizálása során. Bemutatom az alkatrészek újrafelhasználásának pénzügyi hatását a garanciális javítások költségeire és részletezem, hogy milyen eszközökkel tudjuk ennek pozitív hatását maximalizálni.
  Nem mindennapi logisztika

 • Beszerzés régiós csapatban

 • Lean & Green Europe is a CO2 emission (costs) reduction program, with local offices in 12 European countries. Lean & Green Europe has a proven track record of enabling collaboration in logistics and guiding our partners towards a less wasteful and a more sustainable future. The 5-star framework will help you achieve your personal, company & Paris goals. The benefits of Lean & Green Europe • Industry in the lead! To be part of a strong sustainability community of over 500 companies • To be a recognized leader in realizing in CO2 reductions via the validated Five Star Framework. • Have access to Lean & Green Tools, Expertise and Actionable Intelligence to improve your supply chain performance. One of the key members of the program is CHEP! Chep will tell you about their reasons to join the Lean & Green initiative. Following the CHEP circular economy model and sustainability goals as well collaboration initiatives. Followed by journey of CHEP Germany and highlight their achievements as well across EU. CHEP will inform you about the advantages directly linked to the Lean & Green initiative.
  Logisztika fenntarhatóan

 • The best machines and production facilities around the world use Lenze." This is the corporate vision of Lenze, one of the world’s leader in innovative drive and automation technology. Since 1947 – more than 70 year – Lenze understands the complex needs of its customers and creates simple solutions to ensure their success. With subsidiaries in more than 50 countries Lenze has become a global specialist in smart and efficient drive and automation technology. In the focus segment Intralogistics Lenze offers extensive know-how and a worldwide network of experts, who always work closely with the customers to find the very best solution. Ideas are set in motion with great enthusiasm and an eye for what works. This applies to all kind of applications – from AS/RS to horizontal conveyors and any other kind of material handling solution – and will be demonstrated in the presentation at hand.
  Intelligens logisztika II.

 • Beszerzés régiós csapatban

 • A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. gyárának központi csomagoló területén átlagosan 9 millió terméket csomagolnak havonta. A gép-, és eszközpark rendkívül széles és sokrétű. A több mint 600 féle különböző egyutas csomagolóanyag raktározása, kezelése szintén a terület felelőssége. A hatvani InPark Connected HUB projekt kihirdetésekor egyértelmű volt, hogy a terület az új létesítménybe kerül. Az elvárás a cég vezetésétől világos volt: a költözés semmilyen fennakadást, valamint eltérést nem okozhat a gyár egyetlen szervezeti egységében sem. Ha egy interaktív előadás keretében kíváncsi arra, hogyan tervezte meg és bonyolította le ezt a projektet a csapat, akkor jöjjön el és gondolkodjunk együtt. Az összes média az i4.0-tól, robotoktól, mesterséges intelligenciától hangos, azonban vannak projektek, amelyekben a legjobb, ha egy vezető a csapatában bízik. „Egyedül nem érheted el a kiválóságot, és pont. A siker közös folyamat.” /Lewis Howes/
  Nem mindennapi logisztika

 • A rakodólap a szállítmányozási és raktározási logisztikában megkerülhetetlen. A raklapok jövőbeni minőségének fenntartásához elengedhetetlenül szükséges az intelligens raklap fejlesztése, amely a Fraunhofer IML-vel együttműködve fontos lépés az EPAL digitális rakományhordozók felé. A jővő EPAL raklapja már nem csak egy „fadarab”, hanem egy azonosításra és egyéb információk átadására is képes eszköz, amely arra is képes, hogy intelligens eszközökkel kommunikáljon egy decentralizált hálózatban és felhasználóbarát módon okostelefon használatával is tudjon működni.
  Intelligens logisztika II.

 • A különböző fórumokon a csomagolás, mint iparág illetve eszköz az ördögtől való szitokszóvá válik lassacskán, mint a környezet legnagyobb ellensége. Pedig ez pont ellenkezőleg van! Gondoljunk csak bele, mekkora károkat, többlettermelést okozna, hogyha az egyes termékeket azért kellene újragyártani, mert a vevőhöz való eljutása közben megsérülne. Tehát nem önmagában a csomagolás a probléma, hanem két másik nagyon fontos feladatunk és felelősségünk van, mely a témával kapcsolatban felmerül. - Az egyes termékeket megfelelően, gazdaságosan kell becsomagolni a rendelkezésre álló különböző alapanyagok szakszerű, tudatos felhasználásával. -Meg kell tudni oldani, és tudatossá kell tenni egyén szinten az újrahasznosítást. Előadásomban ehhez a témához kötődő esettanulmányok által kívánom bemutatni a legfontosabb napi trendeket, lehetőségeket és a legfontosabb kihívásokat.
  Logisztika fenntarhatóan

 • A hatékony termelés alapja, hogy megfelelő időben a szükséges létszámú és képzettségű állomány álljon rendelkezésre. Ennek biztosításához elengedhetetlen a megfelelő informatikai támogatás. Megmutatjuk, hogy milyen eredményeket lehet elérni egy kompetencia, benchmark és tevékenység alapú beosztástervező rendszerrel, amely összeköti a meglévő elvárásokat, kompetenciákat és szoftvereket a megfelelő döntéstámogatás érdekében. Mindezt grafikusan, egyszerűen. Ha a munkavállalók naponta csak 10 perccel többet tudnak termelni, az egy 1000 fős vállalatnál 5 év alatt 500 m HUF eredményt jelent, a beruházás megtérülése pedig kevesebb, mint 3 hónap. A kollégák ezen felül elégedettebbek lesznek, az egyéni és csapat teljesítmények pontosan követhetővé válnak, illetve a jogi és audit megfelelések is biztosíthatók.
  Intelligens logisztika II.

 • Intralogisztika

 • Smart városi ellátási láncok

 • Hatékonyságnövelés az indirekt beszerzésben

 • Logisztika - Informatika

 • A DHL immáron negyedik alkalommal publikálja tanulmányát „Logistics Trend Radar - Delivering insight today. Creating value tomorrow” címmel, mely kiadványban a napjainkat érintő üzleti, társadalmi és technológia trendeket mutat be. A logisztikával kapcsolatos igények folyamatos változásban vannak. A gyors és rugalmas ellátási láncra való igény, a megnövekedett vevői elvárások, a környezetünk megóvása, a technológia fejlődése, az elérhető munkaerő számának változása, a hatékonyság növelésének igénye, számos innováció megjelenését ösztönözték a logisztikai iparágban. Az előadás, a kiadványban azonosított 28 trend közül, 3 a raktár logisztikában alkalmazott innováció részletes ismertetésére fókuszál. A Kiterjeszett valóság (Augmented Reality), lehetőséget teremt arra, hogy másképp lássuk a logisztikát. A Robotizáció & Automatizációval, a Robotok és az Emberek erősségeink együttes alkalmazása, egy gyorsabb, hatékonyabb és biztonságosabb ellátási láncot eredményez. A Vezető nélküli járművek (Self Driving Vehicles) alkalmazása egy lehetséges út a káros anyag kibocsátás csökkentésére.
  Intralogisztika

 • Az érintett témakörök: - Kooperációs lehetőségek és kommunikáció az érdekelt vállalatok között - Koncentrált közös rakodóhelyek fejlesztésével kapcsolatos innovatív megoldások - Koncentrált igénypontokat kiszolgáló városi áruforgalmi zsiliprendszerek -Technológiai lehetőségek és kihívások, smart megoldások, avagy be a városba, de mivel és hogyan -Szabályozási kérdések, az önkormányzat szerepe
  Smart városi ellátási láncok

 • Logisztika - Informatika

 • A beszerzés transzformáció nem egy opció, hanem egy kötelező tennivaló, amit meg kell lépni minél előbb. Ha valaki nem lép vagy halogatja, akkor komoly hátrányba kerül versenytársaival szemben. Ahhoz, hogy egy átalakítási folyamat sikeres legyen és hosszú távon a beszerzési szervezet jól tudjon teljesíteni kulcstényező a csapattagokban rejlő képességek minél hatékonyabb felszínre hozása. Milyen új készségekre lesz szükség a jövőben? Hogyan tudjuk segíteni ezen tudás megszerzését? Melyek a kollégák legnagyobb félelemei az átalakítással kapcsolatban? Milyen keretek között dolgozunk? Milyen elvek alapján éljük meg munkanapjainkat? Hogyan tudunk olyan környezetet teremteni, amelyben jól érzik munkatársaink magukat? Milyen mindennapi vezetői feladataink vannak ezzel kapcsolatban? Az előadás során bemutatásra kerül milyen válaszokat adtunk mi ezekre a kérdésekre és hogyan zajlik a beszerzés megújítása a Magyar Postán.
  Hatékonyságnövelés az indirekt beszerzésben

 • Manapság a mesterséges intelligencia kifejezésbe lépten-nyomon beleütközünk, mégis a legtöbb vállalatvezető, döntéshozó egyelőre tudományos kuriózumként tekint rá, és nehezen tudja elképzelni, hogy ez hogyan tudna hozzájárulni ahhoz, hogy vállalata sikeresebb legyen. Előadásunkban kézzelfogható közelségbe hozzuk ezt a technológiát és rávilágítunk arra, hogy miért fontos a logisztikai iparág számára. Néhány konkrét, gyakorlati példa: fuvar tervezés, gépi látás alapú beléptető- és biztonsági rendszerek, pontosabb előrejelzések. Ezeken keresztül bemutatjuk, hogy hogyan lehet a mai nap fejfájásait a holnap eszközeivel enyhíteni.
  Logisztika - Informatika

 • Az előadás célja az intralogisztika jelenlegi automatizáltsági szintjének bemutatása, a gyakran felmerült igények és megoldások ismertetése valamint a projekt bemutatásán keresztül az automatizált megoldás kézzel fogható eredményeinek alátámasztása. Az eredmények prezentálásához partnereink (SR-Logistic Raktártechnika Kft. és LOG-X Systems Kft.) a Láng Kft.-nél felépítettek egy 4 emeletes alkatrész-raktárhoz csatlakozó liftes szállítópálya rendszert. A projekt részleteinek ismertetésére és a tapasztalatok megosztására Móri Pétert a Láng Kft. logisztikai vezetőjét kértem fel. A prezentáció nem utolsó sorban kitér a Siemens intralogisztikai piacra szánt termékek és megoldások ismertetésére és a partnerekhez való hozzáállásra/együttműködésre. Összességében rávilágítunk a digitalizáció intralogisztikát érintő hatásaira és lehetőséget biztosítunk az ezzel kapcsolatos kérdések megvitatására.
  Intralogisztika

 • A beszerzés - mint üzleti funkció - folyamatos átalakuláson megy át, legyen szó a cégünk prioritásairól, az ügyfeleink igényeiről, a saját szervezetünk korlátairól vagy a technológiai újítások alkalmazásának szükségességéről. Milyen kiváltó okok indították el, és milyen technológiai hajtóerő segíti az IBM beszerzésének további fejlődését? Hol tart ezen a téren az IBM, és hogy segítünk ügyfeleinknek leküzdeni a saját nehézségeiket egy hatékonyabb, integráltabb, kognitív beszerzés felé vezető úton?
  Hatékonyságnövelés az indirekt beszerzésben

 • Az előadás során különböző érettségi szinten lévő fiktív logisztikai cégek ellen hajtunk végre hacker támadást. A kérdés sok esetben nem az, hogy sikerül-e megvédeni a várat, hanem az, hogy mennyi ideig tartja vissza a várkapu, a várfal és a vizesárok a támadókat. A bemutatott támadás során az életből vett, valós példákon keresztül mutatjuk be, hogy egy valós támadó hogyan, milyen lépésekben állna neki egy ilyen feladat elvégzéséhez. Önök pedig magukban ellenőrizhetik, hogy az saját vállalkozásuk az előadás első percében vérezne el egy ilyen támadásban, vagy esetleg kitartana az előadás végéig is. Mivel itt csak fiktív támadásról lesz szó, így a történet vége nem sírás, hanem happy-end lesz, hiszen mindenki tanulhat mások kárából még azelőtt, hogy már késő lenne…
  Logisztika - Informatika

 • A raktározástechnika és logisztika területe napjainkban nagyléptékű és izgalmas modernizáción esik át, azonban számos folyamat még mindig azon múlik, hogy mennyire precízen képesek elvégezni emberek feladataikat. Az emberi hibák, a reagálásra és a hibák helyszíni javítására való képtelenség halmozódó negatív hatással bír az üzleti folyamatok nyereségességére. Ám mint oly sok más folyamatnál is, az utolsó 20% igényli az erőforrások 80%-át. Ezzel szemben azonban automatizációt nem lehet csak 80%-ban elkészíteni. Egy félig automatizált (nyomkövetéssel ellátott targoncák, modern inventory management és picking assist) raktározási rendszer ugyanolyan jellegzetes emberi hibáktól szenved, mint egy automatizálatlan. Jelen előadásunkban megvizsgáljuk a fő hátulütőit a csupán emberi erőforrásokra támaszkodó feladat kivitelezéseknek, és folyamat ellenőrzéseknek, majd egy áttekintést kínálunk az olyan jelenleg elérhető ipari IoT megoldásokról, amik az automatikus esemény felismerés, beltéri lokalizáció és a robotika területére fókuszálnak, és képesek növelni a logisztikai folyamatok hatékonyságát és megbízhatóságát. Bemutatjuk továbbá, hogy ezek a megoldások hogyan képesek mérhető üzleti előnyt szolgáltatni és hogy hogyan képesek együttműködni meglévő Big Data megoldásokkal. Végezetül betekintést nyújtunk az ipari IoT és beltéri lokalizációval támogatott raktározási eljárások jövőbeni megvalósításaiba.
  Intralogisztika
  Where
  Marbella II.

 • Hatékonyságnövelés az indirekt beszerzésben

  Összes kinyitása +
 • Az ünnepi ülésen kerülnek kihirdetésre és mutatkoznak be az MLBKT 2019-es elismeréseinek díjazottjai
  Díjátadó plenáris ülés
  Where
  Toscana I.

 • A technológiai fejlődés alapvető változást hozott az elmúlt tíz évben. Jövőkutatók szerint a következő 20 évben nagyobb változások várhatóak, mint az emberiség eddigi egész története során. Manapság már senki sem vitatja a digitális átállás létjogosultságát, a leginkább ellenálló vállalatok is érzik már, hogy, ha nem tesznek megfelelő lépéseket, akkor a saját fejlődésüket gátolják. A technológiai fejlődés által nyújtott lehetőségek üzleti potenciálja óriási. De vajon hogyan hat a technológiai fejlődés az egyénre és a társadalmakra? Mik az igazi technológiai hajtóerők, amik meghatározzák a közeljövő fejlődését? Hogyan készüljünk fel a változásra? Milyen új képességekre lesz szükség?
  Díjátadó plenáris ülés

 • Okos gyárak

 • Innovatív megoldások és szemléletmód váltás a gyakorlatban

 • Beszállító piaci egyensúly és egyensúlytalanság

 • Kutatói, fejlesztői és alkalmazói oldalról is sokan egyetértenek abban, hogy a jövő talán leginkább előremutató, legtöbb lehetőséget magukban hordozó technológiái a logisztikában a drónok alkalmazásán alapuló megoldások. Lesznek vagy netán már vannak is ilyenek? Vajon mire lesznek jók ezek a fura szerkezetek? A logisztika és az ellátási láncok mely területein tudjuk alkalmazni ezeket az eszközöket? Milyen kihívásokkal szembesülünk manapság az alkalmazásukkal kapcsolatban? Merre tartanak a fejlesztések?
  Innovatív megoldások és szemléletmód váltás a gyakorlatban

 • Sajátélményű megtapasztalás és megértés a szoftver-támogatott termeléstervezés lehetőségeiről és a bevezetés kihívásairól. Esettanulmány egy termelés-optimalizálási kihívásról, ahol egy írországi orvostechnikai eszközöket gyártó vállalattal dolgozva a vegyipar és az összeszerelő üzem tipikus karakterisztikája megjelenik. Az eset bemutatásában kitérünk az elért eredményekre és arra is, mit tanulhatunk más kultúrák vezetési stílusaiból, hogyan válhat egy eszköz (AIMMS) és az ezen való közös agilis módszerű munka a transzformatív változás katalizátorává.
  Digitális transzformáció workshop

 • Beszállító piaci egyensúly és egyensúlytalanság

 • Az IT rendszerekkel támogatott folyamatok digitális lábnyomokat hagynak minden folyamatlépésben. Ezek kinyerhetőek és hasznosíthatóak a folyamatbányász eszközök segítségével. Vizuális képet kapunk a jelenlegi működésről, illetve teljes körű üzleti elemzési lehetőségek állnak rendelkezésünkre. A folyamatbányászati elemzések AI támogatással egyszerűen és hatékonyan mutatják meg azokat a pontokat is, ahol a folyamatok lefutása javítható, ezáltal a hatékonyság és az ügyfélélmény növelhető, továbbá a digitalizáció és automatizáció szintje emelhető. A Vialto Consulting ügyvezetője előadásában bemutatja a piacvezető Celonis folyamatbányászati szoftverében rejlő lehetőségeket, amelyek már olyan cégek transzformációját támogatták világszerte, mint a Siemens, a GM, az Airbus és a Vodafone.
  Okos gyárak

 • Beszállító piaci egyensúly és egyensúlytalanság

 • Előadásunkban kitérünk az automatizálás főbb mozgatórugóira, különös tekintettel egy gyógyszergyártó cég működését érintő kihívásokra és kockázatokra. Kitekintünk az intralogisztikai automatizálás jelenlegi piaci helyzetére is. Ezt követően három, a Richter gyömrői úti központi telephelyén megvalósult projekten – egy automata raktári modernizáción, egy AGV flotta bevezetésén, valamint egy zöldmezős automata raktári beruházáson – keresztül mutatjuk be a lehetséges válaszokat és az elért eredményeket.
  Okos gyárak

 • Az Aeriu Inventory kereskedelmi forgalomban kapható drónokra optimalizált szoftver, mely nagy raktárakban lehetővé teszi a leltározást drónokkal. Az Aeriu megoldásához nem szükségesek nagy energiaigényű targoncák, míg ugyanarra a teljesítményre, ugyanannyi idő alatt három ember helyett egy ember is képes, 99% energiamegtakarítás mellett. Az Aeriu megoldásával kiküszöbölhetőek az emberi figyelem lankadásából adódó hibák. A szoftver segítségével egy raklap azonosítása 5 másodpercig tart. A szoftver leolvas bármilyen, a raktárakban jelenleg is használt vonalkódot és azt az általunk fejlesztett felhőben tárolja. Emellett ugyanitt lehetőség van a vizsgált raklap képének tárolására is archiválás szempontjából. A felhő naprakész információval látja el a raktárvezetőt és a logisztikai igazgatót valamint minden további releváns érintettet is.
  Innovatív megoldások és szemléletmód váltás a gyakorlatban

 • Az RFID CQC rendszer egy logisztikai minőségbiztosítási koncepció, amely a beszállítók és a fogadó telephelyek között teljes lefedettségű, de egészben minősítő complex technológia. A csomagok egészben, a megérkezésük után kerülnek minősítésre (Flash-point Logistics), emberi beavatkozást ez a folyamat szinte egyáltalán nem igényel. A rendszer lelke a központi szoftver, ebben nem pusztán az események kerülnek rögzítésre, hanem ez tartalmazza a minősítéshez szükséges definíciókat, valamint egy speciális kalkulációs algoritmust, amellyel az egyes csomagok “arányosított élettartama” határozható meg. Ez utóbbi egy speciális eset, mivel itt az alapanyag még megmenthető a belső szállítmányozási folyam átszervezésével (FiFo-borítás). Az infrastruktúra alapvetően három fő részből tevődik össze: RFID adathordozók: ezek együtt utaznak a csomagokkal, miközben rögzítik a hőmérsékletet. RFID infrastruktúra: két fő egysége az RFID kapu és a kézi RFID terminál. Központi szoftver: a csomagokkal kapcsolatos eseményeket és a minősítés eredményét tartalmazza
  Okos gyárak

 • Beszállító piaci egyensúly és egyensúlytalanság

 • Problémából megoldás, megoldásból startup, startupból piacvezető logisztikai innoviáció. Avagy hogyan jut el egy nehézségekkel küzdő webshop üzemeltető, az Év Innovációs Startup Díjáig.
  Innovatív megoldások és szemléletmód váltás a gyakorlatban

 • A magyar fuvarozók jelenleg nincsenek könnyű helyzetben, de az uniós mobilitási csomagnak további negatív, piactorzító hatásai várhatóak. A digitalizáció adta lehetőségek gyors és hatékony kihasználása nélkülözhetetlenné válik a jövőben. A fuvarozóknál már jelenleg is nagy mennyiségű adat áll rendelkezésre, amelyet a GPS flottakövető rendszerek generálnak, viszont ezek jelenleg nem hasznosulnak megfelelően. A GPS adatok más adatforrásokkal történő kombinációjával új összefüggések tárhatóak fel, amelyek számszerűsíthető értéket teremtenek és adatbányászati eszközök és mesterséges intelligencia segítségével megtalálható az optimális megoldás bármely felmerülő problémára. Az útvonal, teher és időjárás függvényében beállított optimális keréknyomás és megválasztott vezetési stílus jelentős költségmegtakarítással járhat, de a jól megválasztott helyszín a tankolásra, a pihenőidő eltöltésére - azaz az útvonal-optimalizáció - további jelentős megtakarításokat eredményezhet.
  Innovatív megoldások és szemléletmód váltás a gyakorlatban

 • Beszállító piaci egyensúly és egyensúlytalanság

  Összes kinyitása +
 • Humán reakciók a VUCA világban

 • Humán reakciók a VUCA világban

 • Humán reakciók a VUCA világban

 • A beszélgetés témája a logisztikai és beszerzési szakmában szükséges (munkavállalói, vezetői) képességek észlelése vállalati, oktatói és hallgatói nézőpontból, a felsőoktatás és a munkahely szerepe a képességfejlesztésben (elvárások, motivációk, a teljesítmény észlelése). A kerekasztal-beszélgetést egy hazai kutatási eredményeket bemutató előadás vezeti fel, majd gyakorló vállalati szakemberek és a képességfejlesztésben tapasztalt oktatók reagálnak a tapasztalatokra, beszélgetünk a kapcsolódó kihívásokról, sikeres gyakorlatokról.
  Humán reakciók a VUCA világban

 • A XXI. század szervezetében az agilitás képessége valódi versenyelőny, mind a szervezet, mind az egyén szintjén. Az agilitás az a képesség, amelynek segítségével a változás és bizonytalanság korában kezdeményező készen, rugalmasan, aktívan és alkalmazkodóan tudunk működni. Az agilis munkatárs kellően rugalmas, kommunikatív, hatékony és cselekvés orientált. A szervezeti érdekeket szem előtt tartva hozza meg döntéseit, és azokért felelősséget vállal. Bármilyen helyzetbe kerül, képes azt kihívásként kezelni, meglátni benne a lehetőséget. Problémáit önállóan, kreatív módon, újszerű megoldásokkal kezeli, nem másoktól várja a megoldást. Az agilis munkatárs az a munkatárs, aki nem csupán TUD és KÉPES, hanem AKAR is tenni az eredményért. Az agilis vezetőnek ilyen munkatársai vannak. Hogy miért? Mert az agilis vezető képes arra, hogy HATÁST gyakoroljon, hogy INSPIRÁLJON, és ezen keresztül éri el, hogy az attitűd, a cselekvésre való késztetés és beállítódás egészséges mértékű maradjon vagy pozitív irányban változzon. Hogy hogyan? Erről szól az előadás.
  Humán reakciók a VUCA világban

 • Úgy érzi, hogy elakadt? Csökkent a személyes motivációja? Növelnie kellene a csapat elkötelezettségét? Itt az ideje az újratervezésnek! Az amerikai Michigan Egyetem által folytatott kutatások azt mutatják, hogy hogy a Job crafting segít újragondolni a munkához való viszonyunkat, és növelni az egyéni és a csapat motivációját. A változásokkal kapcsolatos kutatások bizonyították, hogy ha megértjük, mi mozgat bennünket, kis változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Az előadásban felfedezzük, hogyan tudjuk mindennapjainkban alkalmazni ezt az eszközt önmagunk vagy csapatunk motivációjának a javítására.
  Humán reakciók a VUCA világban

 • Emplojerbrending. Igen, szerintem érdemes lenne akár ilyen formán is felvenni a magyar szavak szótárába, de a magyar cégvezetők szótárába mindenképp, mert az elmúlt években a HR másról sem szólt, mint a munkaerő hiányról és arról a bizonyos munkáltatói márkaépítésről. Kicsit olyan ez, mint a GDPR őrület: amint felütötte fejét a probléma gombamód szaporodni kezdtek a szakértők, a specialisták és hirtelen annyi (hasznos vagy kevésbé hasznos) információt zúdítottak a cégvezetőkre, hogy csak az nem zavarodott bele, akit egyáltalán nem foglalkoztatott a kérdés. De immár a kérdés megkerülhetetlen, a túlélés záloga, hogy stratégia szintű, átgondolt és hiteles munkáltatói márkánk legyen. Erre szokták nekem mondani, hogy „persze-persze, munkáltatói márkaépítés, arra nincs pénzem, hogy a termékem/szolgáltatásom márkáját rendesen építsem, nemhogy a munkáltatói márkámat. Nem vagyok én telekommunikációs cég vagy valami bank, nekem erre nincs keret.” Szerintem viszont a munkáltatói márkaépítés nem csak a nagyok kiváltsága. Igenis lehet kiváló munkáltató márkát építeni akár kisvállalkozásként is és ehhez egyáltalán nincs szükség milliókra. Meg is mutatom hogyan…
  Humán reakciók a VUCA világban

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás